home contact

Компания GEOSIL Group a.s. занимается передачей современных технологий и оборудований, разработанных в чешских и словацких компаниях, на украинский, российский (СНГ) рынки. Примером может служить технология обработки жидких радиоактивных отходов, образующихся при эксплуатации ядерных установок, их затвердевание в геополимерную матрицу.

Передача технологий обеспечивает в полном объеме, то есть исследование рынка, мониторинг текущего состояния (правовой статус, уровень технических решений и т.д.), проверки применимости новых технологий в данных условиях (лабораторные, рабочие), предложение решения данной проблемы с использованием технологий и оборудований, проектная документация, в том числе необходимые документации по безопасности и лицинзионные документации, поддержка местных субъектов в внедрении новых технологий, поставка и монтаж необходимого технологического оборудования, пусконаладочные работы, обучение персонала.

Firma GEOSIL Group a.s. se zabývá transferem nových moderních technologií a zařízení, vyvinutých v českých a slovenských firmách, na ukrajinský a ruský trh. Příkladem je technologie zpracování kapalných RAO, vznikajících při provozu jaderných zařízení, jejich solidifikaci do geopolymerní matrice.

Transfer technologií poskytujeme v plném rozsahu, tj. od průzkumu trhu, monitorování aktuálního stavu (legislativní stav, úroveň technického řešení, a pod.) až po uvedení do provozu a zaškolení personálu. Ověříme použitelnost technologií a zařízení v daných podmínkách (laboratorní, čtvrtprovozní) a vypracujeme návrh řešení daného problému. Naše firma také zajišťuje podporu místních subjektů při zavádění nových technologií. Všechny objednávky jsou zastřešené kompletní projektovou dokumentací včetně potřebných bezpečnostních a licenčních podkladů.

The GEOSIL Group a.s. company provides the transfer of new modern technology and equipment developed in the Czech and Slovak firms to the Russian and Ukrainian market. A good example is the technology for the treatment of liquid RAW arising during the operation of nuclear power plants. RAW are processed through their solidification into a geopolymer matrix.

Each transfer of the technology is provided with a complete service, i.e. starting with the market research (survey), monitoring of the current development (the legislative situation, the level of the technological solutions etc.) and finishing with the commissioning and staff training. We verify the applicability of the technology and equipment in a certain operating environment (the laboratory and bench-scale verifications) and develop a solution for the given problem. Our company also arranges the support of the local actors during the technology implementation. All orders are provided with complete project documentation including necessary safety and licensing documents.